Publisert 17. oktober 2016

Enkelt gitarspill

gitar og fingre

I denne artikkelen beskriver jeg noen tips som kan være kjekt å ha i "verktøykassa" ved gitarundervisning på begynnernivå i grunnskolen.

Jeg er slett ingen gitarist, men som pedagog har jeg testet ulike tilnærminger. Her skal jeg si litt om hva som har fungert for meg og mine elever. Litt om starten, om forenklede grep, om vurdering m.m. Til slutt i artikkelen lister jeg opp noen låter vi bruker. 

Begynnelsen

Gitaropplæring kan fort handle veldig mye om fingre som ikke vil plassere seg der de skal. I en klasse med 28 elever blir det fort bortimot 280 fingre på ville veier, - nok til å gjøre den mest erfarne pedagog svett! Da gjelder det å komme raskt til det dette egentlig handler om: musikk.

I starten velger jeg derfor ofte å kombinere gitar med et instrument elevene kjenner fra før. Hos oss er det klokkespill, men sang går selvsagt også an. Jeg starter med at alle lærer en rytmisk melodi på klokkespillet. Det synes elevene er moro! Vi har en lydfil med komp til. Melodien er designet for å være lett å lære på gehør. Den bruker bare 5 toner (pentaton skala) og vi tar bort toner som ikke er i bruk. Samtidig skal vi snart se at den er ekstremt lett å spille gitar til også. Melodien låter slik - her to vers med en improvisasjon i mellom:

Når elevene såvidt begynner å kunne melodien kommer en øvefase før de kan den godt. Nå legger jeg til gitaren som en variasjon i øvingen. Halve klassen spiller gitar, den andre halve øver klokkespill. De sitter i to halvsirkler, gitarer på benker/stoler og klokkespill på gulvet foran, og de bytter ofte.

Låta er lett å spille med to forenklede grep, som hver bare krever en finger:

g-forenklet

c-forenklet

Dette grepet låter fint. Men hva skal vi kalle det? D-strengen (4. streng) vil ofte klinge med, og da blir det egentlig en D11. Men det kan også sees som en begynnelse på å lære C. Derfor har jeg kalt det C.

Senere innfører vi improvisasjon på klokkespillet, med akkompagnement på gitar. Det låter fint, vi kommer raskt til resultat og elevene blir motivert til å spille mer gitar. Lenken nedenfor tar deg til opplegget i sin helhet i nettbutikken, med beskrivelse og lydfiler.

Forenklede grep

Som nevnt er jeg opptatt av at vi skal komme raskt til klingende resultater og få satt spillingen inn i en musikalsk sammenheng. Da er forenklede grep gode å ha. Se noen eksempler nedenfor:

Poenget med "Lappetrikset" er å dempe de tre dypeste strengene. Da blir det lettere å bruke flere forenklede grep, for dermed å komme raskere i gang med flere morsomme sanger. Det finnes jo egentlig ingen reelle snarveier, men for utålmodige nybegynnere - og for tilpasset opplæring i skolen - kan dette være greit av og til. Se videoen for detaljene.

Digitale verktøy

"Etter at vi begynte å bruke iPad i musikkfaget har elevene blitt flinkere til å spille gitar, men vi spiller aldri gitar på iPad."

ireal pro ikon

Igjen handler det om å sette øvingen i en motiverende og musikalsk kontekst. Vi bruker appen iReal Pro til å lage komp av trommer og bass. Elevene kan ha dette "på øret" mens de øver gitar. Det er flere fordeler med dette:

  • Elevene lærer mye om besifring når de lager kompet.
  • Det er motiverende å spille gitar til et komp du har laget selv.
  • Det er lettere å holde fokus på egen øving.
  • Elevene øver to og to, mens lærer går rundt og veileder.
  • Øvingen settes i en musikalsk kontekst.
  • Elevene får hjelp til å holde tempo og flyt.
  • iReal Pro kan bruke til mange andre ting også.

iReal Pro finnes for Mac, iOS og Android.

Man kan lage akkompagnement i mange typer verktøy. I denne sammenheng er det en fordel med som er basert på at brukeren legger inn besifring. 

Om å spille venstrehendt

Hva gjør man med venstrehendte når klassen skal begynne å spille gitar? Kurt Nilsen snudde bare gitaren, uten å endre på strengene. Resultatet er at han spiller alle grep opp-ned. Andre bytter rekkefølge på strengene, slik at det skal bli riktig når du vender gitarhalsen andre veien. Det er en enkel sak, men er det til beste for den venstrehendte? Mange gitarpedagoger mener faktisk at det beste for en venstrehendt er å spille på en gitar for høyrehendte. Det er fordi nybegynneren har størst utfordring i den hånda som tar grepene - altså til vanlig venstre hånd.

Vurdering

Til vurdering av gitarspillet bruker jeg Kvalitetsmodellen i ulike varianter. I beskrivelsen på denne siden er et av eksemplene (eksempel 2) knyttet til gitarspill. Da er det fint å ha et knippe sanger med ulik vanskelighetsgrad som elevene kan velge blant.

Egenvurdering er et av tiltakene som forskning peker på øker læringseffekten. Min erfaring er at det også hjelpe elevene med å holde riktig fokus. Når jeg går rundt for å gi veiledning er det veldig nyttig at dialogen tar utgangspunkt i elevens egenvurdering.

kvalitetsmodellen

Eksemplet til høyre viser en elev som har fylt ut egenvurdering på områdene "Grep" og "Puls/rytme" (blå piler). På forhånd har vi gjennomgått kriteriene for måloppnåelse, dvs. hva de skal prøve å oppnå for at det skal klinge fint. Vi ser at eleven begynner å kunne grepene nokså godt, men sliter med å holde pulsen. Jeg kan veilede eleven i hvordan han kan øve på dette videre. I løpet av neste time vil eleven og jeg se at lengden på pilene endrer seg i retning av økt måloppnåelse, en god motivasjon i seg selv.

Selv bruker jeg et skjema for lærers vurdering. Jeg skal rekke å vurdere mange elever på kort tid og trenger et enkelt system. Kvalitetsmodellen er fin til dette også.Hvis dere har nettbrett tilgjengelig (eller elevene kan bruke telefonen sin) er det også enkelt å la elevene ta korte videosnutter av spillingen. Dette kan legges i en "oppgave" til vurdering på f.eks. Showbie, It's Learning eller andre systemer skolen bruker. Videoen, med lærerens kommentar, blir da tilgjengelig for elev og foreldre. Det blir en fin konkretisering for bruk på en utviklingssamtale/halvårsvurdering.

Flere låter

Jeg innledet denne artikkelen med å vise til et opplegg som er lagt opp for den aller første gitarundervisningen med en skoleklasse. Hvor går vi videre derfra? Noen vil lage band, andre har gitar med full klasse. Det finnes mange løsninger, bl.a. avhengig av utstyr, rom og elevenes ferdigheter i gruppearbeid. Men uansett trenger vi låter.

I forslagene nedenfor har jeg satt opp låter som jeg erfarer at elevene synes er motiverende. Det finnes mange flere låter med bare 2 grep, men noen kan bli litt for lette - og noen er vanskelige selv om det er få grep.

Men hvilke låter har du god erfaring med å bruke til begynneropplæring? Kanskje du kan bidra med flere låter til denne lista? Ta kontakt, så fyller jeg på lista etter hvert.

Det er ikke nødvendig å spille forenklede grep, men jeg har markert det her for å vise at det er mulig. Elevene synes det er motiverende fordi de kommer raskt i gang, og det er fint når elever på ulike nivå kan spille sammen - noen med forenklede grep og noen med vanlige grep.

Et lite tips til slutt: På noen av låtene nedenfor er tonearten en annen enn originalen, for at det skal bli lettere å spille gitar. Det er en god idé å kjøpe et klassesett med capo, slik at man letter kan tilpasse gitarspillingen til sangstemmen. Det finnes relativt billige capoer å få kjøpt. (Alternativt blir en tykk, kraftig strikk og en tykk blyant også en glimrende capo.)

Enkle sanger med 2 grep, først i C og så videre til D-dur:


IMPRO
Toneart: G
Grep: forenklet G - forenklet C

KEEP A KNOCKIN'
Toneart: C
Grep: forenklet C - forenklet G7

ACHY BREAKY HEART
Toneart: C
Grep: forenklet C - forenklet G7

KEEP A KNOCKIN'
Toneart: D
Grep: D - A7

ACHY BREAKY HEART
Toneart: D
Grep: D - A7

Sanger med 3 grep og enkel struktur:


DON'T WORRY - BE HAPPY
Toneart: D
Grep: D - forenklet Em - forenklet G

HABA HABA (Stella Mwangi)
Toneart: G
Grep: forenklet G - forenklet C - D

DA DOO RON RON
Toneart: D
Grep: D - forenklet G - A7

DOWN TO EARTH
Toneart: D
Grep: forenklet G - D - A

HOUND DOG (BLUES)
Toneart: D
Grep: D - forenklet G7 / G - A7

 

Sanger med 4 grep, men likevel nokså enkle:


VIVA LA VIDA
Toneart: G
Grep: forenklet C - D - forenklet G - forenklet Em

GIRL ON FIRE
Toneart: G
Grep: forenklet G - forenklet Em - forenklet C - D

LOVE IS ALL AROUND
Toneart: D
Grep: D - forenklet Em - forenklet G - A7

SORRY
Toneart: G
Grep: forenklet C - forenklet Em - D - Am

Det er også moro å prøve ut et potpurri med "4 chord songs":

4 CHORD SONG
Toneart: G
Grep: forenklet G - D - forenklet Em - forenklet C

Klikk på symbolet spillelistesymbol øverst i venstre hjørne for å velge låt: