Publisert 17. oktober 2016

Enkelt gitarspill

gitar og fingre

(Sist oppdatert: 30.01.2020)

Her får du noen tips som kan være kjekke å ha i "verktøykassa" ved enkelt gitarspill på begynnernivå i grunnskolen. Det varierer hvilke jeg bruker, avhengig av elevene og hva vi trenger. Slik kan du også tenke - bruk det som passer for deg og dine elever.

Først en liten betraktning: Jeg er ingen gitarist selv, men har inspirert svært mange elever på begynnernivå i skolen likevel. Og slik er livet i grunnskolen. Vi kan ikke kunne alt, men det hjelper mye å rådføre seg med andre. Noen av verktøyene nedenfor har jeg fått fra dyktige gitarlærere, testet selv og funnet at de fungerer i min kontekst. Andre tips har blitt til ved å tenke didaktisk selv, også har jeg snakket med gitarister i etterkant.

Begynnelsen: Rett på musikken!

Gitaropplæring kan fort handle  mye om fingre som ikke vil plassere seg der de skal. I en klasse med 28 elever blir det kanskje bortimot 280 fingre på ville veier, - nok til å gjøre den mest erfarne pedagog svett! Da gjelder det å komme raskt til det dette egentlig handler om: musikk.

I hovedsak bruker jeg to fremgangsmåter for å kunne gå rett på musikken:

1) Forenklede grep

Forenklede grep er stort sett grep som vi kan finne fram til ved å utelate 5. og 6. strengen (de to øverste og dypeste). Vi bruker bre de fire nederte strengene og det blir nesten som ukulele. Noen ganger kan vi også utelate 4. strengen og bare spille på de tre nederste.

Fordelen med forenklede grep er at elevene raskt klarer å skifte mellom flere grep. Dermed kan vi allerede fra første time begynne å spille låter elevene liker - vi kan lage musikk!

Merk at strengene telles fra høyre til venstre (nedenfra og opp når man har gitaren i fanget). Røde prikker indikerer hvor fingrene plasseres. For å ikke å lage for kompliserte bilder har jeg ikke notert hvilke fingre som brukes, men sjekk denne siden hvis du er usikker.

Her er et par eksempler:

gitargrep: forenklet G
Gitargrep: full G

Krysset over 5. og 6. streng indikerer at vi ikke spiller på disse, men bare på de lyseste strengene. Jeg ber elevene spille på de 3-4 nederste strengene. Det låter uanset ofte best, ettersom mange elever ellers treffer mest på de mørke strengene og får en "grøtete" lyd.

I det fulle grepet kan man spille på alle strengene, men da er det også  vanskeligere å skifte mellom flere grep.

gitargrep: forenklet c
Gitargrep: full c

Her er det også kryss  over 4. strengen og vi spiller altså bare på 1., 2. og 3. streng. Igjen ber jeg elevene spille på de 3-4 nederste strengene. Om de treffer 4. strengen får de en D som strengt talt ikke hører hjemme i en C-akkord. Men i 9 av 10 tilfeller gjør det ingen ting - tvert i mot låter det fint! Med det ønsker jeg å fjerne fokus fra detaljer vi kan finpusse senere. Det er viktigere å få flyten og skape musikk.

Det er viktig at du som lærer kan de fulle grepene, slik at du kan veilede elevene om hvilken finger som bør brukes i det forenklede grepet. I C-grepet  vil man f.eks. alltid ha pekefinger på 2. streng i 1. bånd. Dermed må også det forenklede grepet tas med pekefinger. Dette for å unngå å lære noe feil som må avlæres når man skal i gang med det fulle grepet senere. Tilsvarende i G-grepene: 1. streng i 3. bånd tas med ringfinger eller lillefinger. Hvis elevene tar forenklet G med pekefinger, så får de problemer senere.

Keep A Knockin' (Little Richard) er en fin låt å begynne med. Hvis vi spiller den i C-dur bruker vi forenklet C og forenklet G7 - se bildene nedenfor. I denne sammenhengen blir G7 enda enklere enn G, fordi vi da kan bruke pekefinger i begge grepene. Alt elevene trenger å gjøre er å flytte fingeren opp og ned mellom 2. og 1. streng:

Gitargrep: C-forenklet
Gitargrep: G7-forenklet

Jeg har ikke rettigheter til å gjengi teksten, - den finner du andre steder. Men besifringen (bokstavene som angir grepene) blir som nedenfor. På slutten har jeg valgt følgende versjon (fordi det låter fint og er gøy):

Takt 7: spill C en gang og stopp.
Takt 8: ingen ting. (NC = no chord)

Besifring Keep A Knockin

2) Kombinere gitar og andre instrumenter

En annen måte å sikre at man kommer raskt i gang med å lage musikk er å kombinere gitaren med annen musisering elevene kjenner fra før. Det kan åpenbart være sang. Noen synger, andre spiller gitar. En annen mulighet er å spille instrumenter elevene har spilt før. I min undervisning har elevene ofte vært kjent med stavspill (klokkespill, xylofoner) før de kommer til gitar. Eller man kan velge keyboard, piano, iPad e.l. Her er det vi hara gjort på klokkespill, så kan du evt. "oversette " til det som passer for deg:

Vi starter med at alle lærer en rytmisk melodi på klokkespillet. Det synes elevene er moro! Vi har en lydfil med komp til. Melodien er designet for å være lett å lære på gehør. Den bruker bare 5 toner (pentaton skala) og vi tar bort toner som ikke er i bruk. Samtidig skal vi snart se at den er ekstremt lett å spille gitar til også. Melodien låter slik - her to vers med en improvisasjon i mellom:

Når elevene såvidt begynner å kunne melodien kommer en øvefase før de kan den godt. Nå legger jeg til gitaren som en variasjon i øvingen. Halve klassen spiller gitar, den andre halve øver klokkespill. De sitter i to halvsirkler, gitarer på benker/stoler og klokkespill på gulvet foran, og de bytter ofte.

Låta er lett å spille med to forenklede grep, som hver bare krever en finger: G og C Merk at G7 (som vi brukte i Keep A Knockin') ikke passer her, men forenklet G er ikke mye vanskeligere:

g-forenklet
c-forenklet

(For spesielt interesserte: Fra et teoretisk synspunkt kan det være mer naturlig å kalle dette for en D11, siden vi spiller en C med D i bassen. Men sett ut fra gitaropplæring kan det også sees som en begynnelse på å lære C. Derfor har jeg kalt det C.)

Senere innfører vi improvisasjon på klokkespillet, med akkompagnement på gitar. Det låter fint, vi kommer raskt til resultat og elevene blir motivert til å spille mer gitar.

(Planen er å legge ut et undervisningsopplegg med lydfil for dette opplegget. Kom tilbake senere hvis du er interessert i dette.)

 

Poenget med "Lappetrikset" er å dempe de tre dypeste strengene. Da blir det lettere å bruke flere forenklede grep, for dermed å komme raskere i gang med flere morsomme sanger. Det finnes jo egentlig ingen reelle snarveier, men for utålmodige nybegynnere - og for tilpasset opplæring i skolen - kan dette være greit av og til. Se videoen for detaljene.

Digitale verktøy

"Etter at vi begynte å bruke iPad i musikkfaget har elevene blitt flinkere til å spille gitar, men vi spiller aldri gitar på iPad."

ireal pro ikon

Igjen handler det om å sette øvingen i en motiverende og musikalsk kontekst. Vi bruker appen iReal Pro til å lage komp av trommer og bass. Elevene kan ha dette "på øret" mens de øver gitar. Det er flere fordeler med dette:

  • Elevene lærer mye om besifring når de lager kompet.
  • Det er motiverende å spille gitar til et komp du har laget selv.
  • Det er lettere å holde fokus på egen øving.
  • Elevene øver to og to, mens lærer går rundt og veileder.
  • Øvingen settes i en musikalsk kontekst.
  • Elevene får hjelp til å holde tempo og flyt.
  • iReal Pro kan bruke til mange andre ting også.

iReal Pro finnes for Mac, iOS og Android.

Har dere ikke mulighet til å skaffe denne appen, så kan man også få mye ut av GarageBand eller andre verktøy. En enkel trommemaskin kan gi en rytme. Fordelen med iReal Pro i denne sammenheng er at elevene skriver inn besifringen selv og at de får visuell støtte mens de spiller. (I tillegg til at det er lett å skifte tempo, toneart og stil.)

Lag en bank med låter

I en øvefase har jeg god erfaring med å lage en "bank" med låter elevene kan velge å spille. Her legger jeg låtene i stigende vanskelighetsgrad, og så kan de selv velge hvilke låter de ønsker å øve på og når de går videre til neste låt. Dette skjer selvfølgelig med veiledning. Elevene er motiverte til å komme seg "videre" og øver stort sett godt. De som kan litt fra før kan hoppe rett på de litt mer avanserte låtene (eller finne fram egne), mens jeg får tid til å hjelpe de som trenger mer støtte. Vi kan variere mellom denne type "fri" øving individuelt/i små grupper og samspill med alle samlet.

Til "banken" bruker jeg Showbie, men her kan It's Learning eller andre plattformer også brukes. Før vi fikk Showbie lagde jeg dette som hefter. Ved å gjøre låtene tilgjengelig opplever jeg ofte at elever øver hjemme hvis det finnes en gitar i slekta. (Og skulle det være en gammel, ødelagt gitar med fire strenger, så ber jeg de ta den med. Jeg skifter strenger for dem - det meste kan spilles på! Det tar meg et friminutt, og de betaler for strengene. Min motivasjon er ... mer motiverte elever - og det funker!)

Om å spille venstrehendt

Hva gjør man med venstrehendte når klassen skal begynne å spille gitar? Kurt Nilsen snudde bare gitaren, uten å endre på strengene. Resultatet er at han spiller alle grep opp-ned. Andre bytter rekkefølge på strengene, slik at det skal bli riktig når du vender gitarhalsen andre veien. Det er en enkel sak, men er det til beste for den venstrehendte? Mange gitarpedagoger mener faktisk at det beste for en venstrehendt er å spille på en gitar for høyrehendte. Det er fordi nybegynneren har størst utfordring i den hånda som tar grepene - altså til vanlig venstre hånd.

Vurdering

Til vurdering av gitarspillet bruker jeg Kvalitetsmodellen i ulike varianter. I beskrivelsen på denne siden er et av eksemplene (eksempel 2) knyttet til gitarspill. Da er det fint å ha et knippe sanger med ulik vanskelighetsgrad som elevene kan velge blant.

Egenvurdering er et av tiltakene som forskning peker på øker læringseffekten. Min erfaring er at det også hjelpe elevene med å holde riktig fokus. Når jeg går rundt for å gi veiledning er det veldig nyttig at dialogen tar utgangspunkt i elevens egenvurdering.

kvalitetsmodellen

Eksemplet til høyre viser en elev som har fylt ut egenvurdering på områdene "Grep" og "Puls/rytme" (blå piler). På forhånd har vi gjennomgått kriteriene for måloppnåelse, dvs. hva de skal prøve å oppnå for at det skal klinge fint. Vi ser at eleven begynner å kunne grepene nokså godt, men sliter med å holde pulsen. Jeg kan veilede eleven i hvordan han kan øve på dette videre. I løpet av neste time vil eleven og jeg se at lengden på pilene endrer seg i retning av økt måloppnåelse, en god motivasjon i seg selv.

Selv bruker jeg et skjema for lærers vurdering. Jeg skal rekke å vurdere mange elever på kort tid og trenger et enkelt system. Kvalitetsmodellen er fin til dette også.Hvis dere har nettbrett tilgjengelig (eller elevene kan bruke telefonen sin) er det også enkelt å la elevene ta korte videosnutter av spillingen. Dette kan legges i en "oppgave" til vurdering på f.eks. Showbie, It's Learning eller andre systemer skolen bruker. Videoen, med lærerens kommentar, blir da tilgjengelig for elev og foreldre. Det blir en fin konkretisering for bruk på en utviklingssamtale/halvårsvurdering.

Flere låter

Noen vil lage band, andre har gitar med full klasse. Det finnes mange løsninger, bl.a. avhengig av utstyr, rom og elevenes ferdigheter i gruppearbeid. Men uansett trenger vi låter.

I forslagene nedenfor har jeg satt opp låter som jeg erfarer at elevene synes er motiverende. Det finnes mange flere låter med bare 2 grep, men noen kan bli litt for lette - og noen er vanskelige selv om det er få grep.

Det er ikke nødvendig å spille forenklede grep, men jeg har markert det her for å vise at det er mulig. Elevene synes det er motiverende fordi de kommer raskt i gang, og det er fint når elever på ulike nivå kan spille sammen - noen med forenklede grep og noen med vanlige grep.

Et lite tips til slutt: På noen av låtene nedenfor er tonearten en annen enn originalen, for at det skal bli lettere å spille gitar. Det er en god idé å kjøpe et klassesett med capo, slik at man letter kan tilpasse gitarspillingen til sangstemmen. Det finnes relativt billige capoer å få kjøpt. (Alternativt blir en tykk, kraftig strikk og en tykk blyant også en glimrende capo.)

Lista med låter skal oppdateres. Hvilke låter har du god erfaring med å bruke til begynneropplæring? Kanskje du kan bidra med flere låter til denne lista? Ta kontakt, så fyller jeg på lista etter hvert.

Enkle sanger med 2 grep, først i C og så videre til D-dur:


IMPRO
Toneart: G
Grep: forenklet G - forenklet C

KEEP A KNOCKIN'
Toneart: C
Grep: forenklet C - forenklet G7

ACHY BREAKY HEART
Toneart: C
Grep: forenklet C - forenklet G7

KEEP A KNOCKIN'
Toneart: D
Grep: D - A7

ACHY BREAKY HEART
Toneart: D
Grep: D - A7

Sanger med 3 grep og enkel struktur:


DON'T WORRY - BE HAPPY
Toneart: D
Grep: D - forenklet Em - forenklet G

HABA HABA (Stella Mwangi)
Toneart: G
Grep: forenklet G - forenklet C - D

DA DOO RON RON
Toneart: D
Grep: D - forenklet G - A7

DOWN TO EARTH
Toneart: D
Grep: forenklet G - D - A

HOUND DOG (BLUES)
Toneart: D
Grep: D - forenklet G7 / G - A7

 

Sanger med 4 grep, men likevel nokså enkle:


VIVA LA VIDA
Toneart: G
Grep: forenklet C - D - forenklet G - forenklet Em

GIRL ON FIRE
Toneart: G
Grep: forenklet G - forenklet Em - forenklet C - D

LOVE IS ALL AROUND
Toneart: D
Grep: D - forenklet Em - forenklet G - A7

SORRY
Toneart: G
Grep: forenklet C - forenklet Em - D - Am

Det er også moro å prøve ut et potpurri med "4 chord songs":

4 CHORD SONG
Toneart: G
Grep: forenklet G - D - forenklet Em - forenklet C

Klikk på symbolet spillelistesymbol øverst i venstre hjørne for å velge låt: