skip to Main Content

Ja, vi ELSKER – repetisjon!

Det er en kjent sak at barn gjerne vil oppleve samme ting igjen - og igjen. Hvor mange ganger så jeg filmen Løvenes Konge da min eldstedatter var liten? Aner ikke, men uansett hvor godt filmen var laget - antall repetisjoner ble en utfordring. Er det da slik at vi voksne ikke er så veldig glad i repetisjon?
Skjermbilde fra videoen på siden - viser mange tegnede hoder - ulike farger, men ellers like - repetisjon

Jo, selvsagt elsker vi repetisjon! Det er i mange sammenhenger selve fundamentet for opplevelsen. Men det trenger ikke bety å se samme film, eller høre samme musikk, mange ganger. Repetisjon kan også ha en mer subtil form, der repetisjonen handler om noe som likner på det vi har opplevd før. Det skaper forventninger og  gjenkjennelse. Og som videoen nedenfor viser har dette bakgrunn i psykologiske forhold.

Når vi hører begynnelsen av noe vi har hørt før, så trekker hukommelsen fram fortsettelsen. Vi gjenkjenner begynnelsen og forventer hva de neste tonene skal være.  Og når de faktisk kommer er vi ikke bare passive lyttere – vi lever ubevisst med musikken der og da. Det skaper en innlevelse og en sterkere opplevelse.

Og ikke nok med det: For når vi hører noe igjen, så flytter vi automatisk oppmerksomheten til en annen del av musikken. På den måten opplever vi flere detaljer. I videoen brukes lydene i ordet “atlas” som et eksempel. Se videoen for nærmere forklaring.

Dette er interessant av mange grunner, men la meg trekke fram det å skape musikk: 

Gjennom mitt arbeid i Skapia (som arrangerer Veslefrikk for 1.-7. trinn og U-trykk for 8.-10. trinn) har jeg fått høre over tusen komposisjoner, låter og andre musikkstykker laget av barn og ungdom. Det er noen utfordringer som gjentar seg. Litt enkelt sagt: for lite repetisjon og for mye repetisjon… Disse henger ofte sammen.

Det oppstår gjerne ved at det man ikke lar det musikalske materialet utvikle seg. Det starter altså med for lite repetisjon, noe som oppleves statisk og kjedelig. For elevene blir løsningen litt for ofte å innføre noe nytt og resultatet blir for mye repetisjon – det kommer nye ideer hele tiden. Dermed går vi glipp av kraften i gjenkjennelse og innlevelse. En bedre løsning er ofte å velge seg et begrenset materiale og la det utvikle seg.

Videoen nedenfor gir en god forklaring på hvorfor vi trenger repetisjon i musikk:

Handlekurv
Back To Top
Search