Publisert 31. mars 2020

Beat-stafett med Soundtrap

Ordet beat - mange ganger

Soundtrap har gode muligheter for samarbeid mellom elevene, og det kan jo fort bli en mangelvare i hjemmeskolen. Hva med en liten beat-stafett? 

Denne aktiviteten er lett å gjennomføre og har både faglige og sosiale aspekter. Husk bare at god klasseledelse fremdeles er viktig, - også når vi driver fjernundervisning.

Kongekrone

Oversikt:

  1. Forklar konseptet
  2. Del inn i grupper og minn om klassereglene
  3. La gruppene arbeide
  4. Del resultatene

Dere trenger tilgang til Soundtrap for Education. Alle deltakere i Veslefrikk eller U-trykk har gratis tilgang til dette fram til sommeren 2020. I forbindelse med koronakrisen har Soundtrap nå gått ut med utvidet testkonto også for alle andre.

Soundtrap er et online lydstudio som brukes i nettleseren på alle typer datamaskiner og nettbrett. Det er enkelt å bruke, har god funksjonalitet og har god brukerstøtte. Til undervisning anbefaler jeg sterkt å bruke på Soundtrap for Education. Det sørger for at personvern og sikkerhet for elevene er godt ivaretatt.

Soundtrap logo
Creative Commons lisens: CC BY-NC 4.0

Detaljer:

Denne aktiviteten er beskrevet uten hensyn til elevenes alder, hvor godt de kjenner Soundtrap, klassemiljø etc. Dette er faktorer du kjenner og dermed er det også du som må gjøre nødvendige justeringer. Plukk og miks fra mine tips, sammen med dine egen idéer, og legg det inn i deres læringsplattform. 

1. Forklar konseptet

Konseptet går ut på at førstemann i en gruppe legger inn en loop eller et spor for å starte. Gjør det kort - åtte takter kan være regelen. Nestemann legger til et nytt spor og slik fortsetter det til alle i gruppa har deltatt i stafetten. Men innenfor dette kan det være mange varianter, så dere må bli enige om noen regler. Her er noen ting å ta stilling til:

Kommentarer og videochat

Samarbeidsfunksjonene i Soundtrap gir mulighet for at elever kan samarbeide både med meldinger og videosamtaler/videochat. Du må vurdere hvilke rutiner elevene trenger for dette. Det er uansett alltid en god idé å snakke om dette før dere setter i gang.

Jobbe i par?

Samarbeidsfunksjonene gjør også at elevene kan jobbe i par, selv om de sitter hjemme. Da må kommentarer og/eller videochat være slått på for elevbrukere.

Tips: Tillatelser for kommentarer og videochat kan endres i innstillingene

Hva slags spor?

Dere kan jo bruke loops, spille inn med Soundtraps instrumenter, bruke "patterns beat maker", ta opp lyder etc. Men det kan være lurt å ha noen begrensninger. Det fører ofte til mer kreativitet og færre fristelser til å tøyse.

En idé kan være å begrense seg til loops. Da får elevene trening i å bruk looper. Kanskje lager dere en regel om at alle må finne og favorittmarkere 5 looper, for så å bruke en av dem. Da vil elevene bli bedre kjent med loop-biblioteket, noe som jo kan være en god ide for senere.

Tips: Klikk på hjertet ved en loop for å markere den som favoritt. Nullstill filteret og klikk på "Only favorites" for å finne tilbake til de som er markert.

Den samme måten å begrense seg på kan brukes med andre variantene, - f.eks. bare "patterns beat maker", eller ved å si at denne gang bruker vi bare trommer.

Loopbrowseren i Soundtrap

 

En litt mer avansert idé kan være å bare bruke opptak av lyder, hjemme eller ute, og så bearbeide disse. Hold musen over et opptak og klikk på "Edit". Da får du en meny med mange muligheter for å redigere lyden. Klikk på sporet for å få opp effekter.

Redigere Lyd Og Effekter

 

Navne spor?

Skal elevene gi sporet de legger til sitt eget navn? I så fall klikker man på de tre prikkene i sporinformasjonen til venstre i bildet og velger "Rename...".

Ikke endre andres spor?

Det kan være lurt å lage en regel om at man ikke endrer andres spor. På den andre siden kan det jo være moro å "remikse" det noen andre har laget. Da anbefaler jeg i så fall:

  1. Dupliser sporet du vil endre
  2. Demp originalsporet
  3. Gi det nye sporet nytt navn (evt. bare legge til "edit" i spornavnet)

Endre tempo/toneart?

Skal elevene få velge å endre prosjektets tempo og/eller toneart. Min erfaring er at det lett blir en avsporing.

Flere runder?

Hvis det er få elever på en gruppe kan man velge å gå flere runder. Altså, at når sistemann er ferdig kan førstmann legge på enda mer etc. Men det kan være en god idé å heller lage en ny beat. Det blir fort mye på en gang.

Vurdering?

Beat-stafett kan ha flere interessante faglige aspekter, men er kanskje aller mest egnet for å fremme kreativitet og samarbeid. Jeg for min del tenker at denne aktiviteten er god for trening, lytting, samarbeid - og ikke minst for å bli kjent med programvaren. Men jeg ville ikke brukt den til vurdering. Det kan i noen tilfelles bli en lite tilfredsstillende opplevelse for den eleven som kommer sist i gruppa. Det er vanskelig å bygge på det noen andre har gjort hvis det i utgangspunktet ikke er så bra.

2. Del inn i grupper og minn om klassereglene

Aktiviteten fungerer best med grupper på 3-5 elever. Det er viktig å ikke være for mange, for ellers blir lyden fort veldig kaotisk og det blir vanskelig for de siste å bidra.

I min undervisning er det alltid - alltid - alltid jeg som setter sammen gruppene. Det er ingenting i veien for å ta hensyn til hvem som jobber godt sammen eller har lyst til å samarbeide.

Sannsynligvis har elevene allerede noen klasseregler eller rutiner for godt samarbeid. Det enda viktigere å minne om disse når vi arbeider i digitale rom. Som lærer skal du ha tilgang til disse rommene og du bør stikke innom jevnlig - akkurat som i den fysiske verden.

Tips: Du kan sette opp gruppene, opprette prosjektene og invitere elevene inn i riktig prosjekt. Da kommer de raskere i gang og du har tilgang til alle prosjektene.

3. La gruppene arbeide

Nå er lærerens jobb å gå fra prosjekt til prosjekt ("rom til rom") og bidra med oppmuntring, tips - og selvfølgelig se at ting går greit på alle måter.

4. Del resultatene

Last ned lydfilene og del på læringsplattformen dere bruker. Dere kan bestemme selv om dere vil begynne å remikse, bruke noe av det som er laget videre i en ny låt etc. Mulighetene er mange, men det er også helt fint å avslutte der.

Står du fast?

  • I Soundtrap har du alltid tilgang til hjelpefiler og support nederst til høyre i vinduet.
  • Du finner også mange videoer om bruk av Soundtrap på YouTube.