Publisert 1. februar 2017

Audacity – opptak, redigere, komponere! • KURS

Audacity

En vanlig datamaskin er alt du trenger til å gjøre enkle opptak av musikk, sang eller tale. Du kan bruke programmet Audacity til både opptak, redigere, arbeide kreativt med lyd, klippe musikk til framføringer, lage radioprogram i språkfagene og mye annet. Det er enkelt - og programmet er utrolig nok gratis!

Lær å gjøre enkle opptak, redigere, klippe og lime, forandre toneart, endre tempo, legge til effekter m.m. Audacity er også perfekt for å lage lydfiler til fortellinger i språkfag, presentasjoner, skoleradio, podcast og alt annet som trenger et lydspor.

På kurset lærer du grunnleggende bruk av Audacity og vi ser på ulike måter å anvende programmet i undervisningen, både til komponering, opptak og redigering av lyd for ulike formål, som sang og dans.

Audacity kan lastes gratis ned for både PC og Mac, noe som gjør at elevene fritt kan bruke det på enhver datamaskin, - på skolen eller hjemme.

Kurset bruker vanligvis eksempler fra musikkundervisning, men det er også mulig å avtale andre innfallsvinkler.

Målgruppe:

Lærere i alle skoleslag - grunnskole, kulturskole og lærerutdanning. Ingen forkunnskaper kreves.

Innhold:

På kurset skal vi:

  • Bli kjent med Audacity som et nyttig verktøy for arbeid med lyd.
  • Lære grunnleggende funksjoner.
  • Lære å gjøre enkle opptak, redigere, klippe og lime lyd, endre toneart og tempo, legge til effekter.
  • Rediger lyd til ulike formål, som sang og dans.
  • Se på hvordan digitalt lydarbeid kan passe inn i eller forbedre egen undervisningspraksis.

Arbeidsform:

Kursholder gjennomgår først noe i plenum. Så får du tid til å prøve dette rolig for deg selv, med mulighet for god hjelp underveis. Slik jobber vi oss gjennom kursinnholdet bit for bit. Noen vil bruke god tid på noen få elementer, mens andre rekker flere. Du kan repetere så mange ganger du vil i ditt eget tempo.

Hva trenger du:

  • En normalt utrustet datamaskin (PC eller Mac).
  • Enkle hodetelefoner (enkle ørepropper går fint).
  • Oppdatert systemprogramvare og fungerende innebygget mikrofon. (De aller fleste skolers datamaskiner har dette, men det kan være greit å sjekke på forhånd.)

Før kurset vil deltakere få en detaljert beskrivelse for nedlasting og installasjon av Audacity. Dette gjøres før kurset.

Kurset kan gjennomføres i ulike varianter:

Vi kan "skreddersy" innhold og varighet etter deres behov. Fra en enkel introduksjon på et par timer (f.eks. på kommunale fagdager) til kurs over en eller flere dager.

Audacity

Les mer:

Audacity - oversikt (kommer)

Komponere

Digitale verktøy

Se også:

Flere kurs og foredrag

Online Opplæring

Kurskalender