Arkiv: alle artikler og innlegg

Publisert 11. oktober 2016
K06: ”Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet Les mer

Publisert 11. oktober 2016
K06: ”Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster Les mer

Publisert 11. oktober 2016
K06: ”Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk.” Kommentar: Undervisning i Les mer

Publisert 11. oktober 2016
K06: ”Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, Les mer

Publisert 11. oktober 2016
K06: ”Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen.” Kommentar: Les mer

hodetelefoner med lydbølge
Publisert 11. oktober 2016
Hører elevene dine musikk med ørepropper / headsett? Selvfølgelig, og heldigvis. Da vi må gi de kunnskap om mulige farer også. Mange tenker at det bare er sterk lyd som er farlig, men det er også viktig å se på hvor lenge man eksponeres for lyd. Det er kanskje der mange elever havner i faresonen. Les mer

latency (forsinkelse)
Publisert 11. oktober 2016
Apper for å skape musikk på iPad/iPhone utgjør en vesentlig andel alle salg i App Store. Hvorfor skjer ikke det samme i Google Play og Microsoft Store? Er det sant at iPad er vesentlig bedre til å spille "live" musikk på enn nettbrett fra andre leverandører? Dette innlegget handler om latency Les mer

bokomslag
Publisert 17. februar 2011
Noen utfordringer kommer vi tilsynelatende aldri ordentlig i gang med å løse. De virker uhåndterlige. Eller de kan være som en løk, der du skreller av lag etter lag, for bare å støte på nye utfordringer. Les mer

Blooms taksonomi
Publisert 9. mai 2009
Da Kunnskapsløftet var ferdig begynte arbeidet med å lage kjennetegn på måloppnåelse. Det var en utfordrende jobb, særlig i begynnelsen. Da er det heller ikke rart at man lette etter strukturer som kunne forenkle prosessen. Mange fant fram Blooms taksonomi. Les mer

1 6 7