Arkiv: alle artikler og innlegg

Smarte Tips & Triks
Publisert 23. januar 2018
Du kjenner kanskje til konseptet med TeachMeet? I dag arrangerte jeg en "kidsmeet" med elever på Eiksmarka skole. Det fristet til gjentakelse! Les mer

Publisert 27. desember 2017
Konferansen om bruk av teknologi i musikkundervisningen. Vi gjentar og forbedrer suksessen fra 2014 og 2016. Gå til www.mustek.no for å lese om og melde deg på konferansen. Vi må ha din påmelding innen 5. januar! Les mer

Publisert 25. september 2017
Leken inneholder mye moro, men også god trening for puls og konsentrasjon. Hele gruppa må holde en felles puls med (eller uten) musikk for å bevege et antall klosser rundt i ringen på bestemte måter. Varianten med "klosse-eksamen" på stadige høyere nivå er et morsomt og spennende tillegg.
For å få tilgang til dette produktet må du abonnere på Klosseleken.
Les mer

kvalitetsomradene
Publisert 9. juli 2017
Kvalitetsmodellen bygger på seks områder som kan være gjenstand for vurdering i utøvende og skapende arbeid. Vi kaller disse for kvalitetsområder. Disse hjelper oss til å se et nyansert bilde av elevens arbeid. Her er et par eksempler. Les mer

Vurderingseksempel
Publisert 9. juli 2017
Kvalitetsmodellen er utviklet spesielt som en help for å vurdere utøvende og skapende elevarbeid, i tillegg til at den er en hjelp i elevenes egenvurdering og i den faglige dialogen. Les mer

kjernepunkter
Publisert 9. juli 2017
Kvalitetsmodellen for vurderingsarbeid i skolen er basert på Ønskekvist-modellen, som igjen er utviklet ved Aarhus Universitet. Her følger en kort presentasjon av Ønskekvistmodellen. Les mer

Publisert 7. juli 2017
Forskningen
 forteller 
at 
godt 
vurderingsarbeid 
fremmer 
læring
 og
 effektiviserer 
undervisningen. 
Men 
hvordan 
vurderer 
vi 
utøvende 
og
 skapende 
elevarbeider 
i 
musikk?
 Les mer

Publisert 7. juli 2017
Her skal vi se hvordan kvalitetsområdene og samtalerommet settes sammen til et verktøy for vurdering og dokumentasjon. Vi holder oss til de to eksemplene fra forrige side. Eksempel 1 tok for seg elever som i grupper lager enkle rytmekomposisjoner. De skal forholde seg til repetisjon og variasjon i en bestemt form (A B A C […] Les mer

Publisert 7. juli 2017
I denne delen setter vi kvalitetsområdene sammen i et samtalerom og ser nærmere på to konkrete eksempler. Samtalerom brukes til å fokusere og konkretisere vurderingsdialogen med elevene eller lærere i mellom. Dette bringer oss nærmere en felles forståelse for hva eleven skal oppnå, evt. hva man har oppnådd i forhold til kjennetegnene på måloppnåelse og […] Les mer

Publisert 7. juli 2017
Forskningen
 forteller at godt vurderingsarbeid fremmer læring
 og
 effektiviserer undervisningen. Men hvordan vurderer vi utøvende og skapende elevarbeider i musikk?
 Les mer