Publisert 25. juni 2020

Alle kan tenke kreativt • WORKSHOP/KURS/WEBINAR

Everyone can Create illustrasjon

For å lykkes i verden i dag og forme morgendagen må elevene bruke det kreative potensialet sitt og lære å uttrykke seg på nye og innovative måter. Kreative ferdigheter hjelper elevene med å bli bedre til å løse problemer, kommunisere og samarbeide. De utforsker mer og eksperimenterer mer. De forteller bedre og mer detaljerte historier og finner sin egen unike stemme. Og de tar med seg disse ferdighetene inn i alt de gjør på skolen og videre.

Du er invitert!

Bli med for å lære om Alle kan tenke kreativt: et nytt program fra Apple laget for å slippe løs det kreative potensiale i hver elev. Alle kan tenke kreativt inkluderer en samling kostnadsfrie prosjektveiledninger som lærer elevene å utvikle og kommunisere ideer gjennom tegning, musikk, video og bilder. Og lærerveiledningen inkluderer ideer om hvordan lærere kan inkludere disse ferdighetene i hver time, emne eller oppgave.

Du drar fra arrangementet inspirert til å få hver elev til å uttrykke seg kreativt i hvert fag.

Hvem kan delta?

Lærere og ledergruppen på skolen eller i kommunen.

Praktisk info:

Kurs/workshop kan holdes for en kommune, på en enkelt skole eller i andre sammenhenger.

Se video:

Everyone can create - illustrasjon