Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


NYTTIG LITTERATUR

KATEGORIER:

Generelt om undervisning

ELEVVURDERING - En metodebok for lærere

Boka gir en oversiktlig presentasjon av 19 vurderingsmetoder for bruk i grunnskolen. Den er lettlest og rett på sak i forhold til en praktisk undervisningshverdag. Leseren får konkrete ideer og nyttige refleksjoner som kan bidra til å utvikle ens egen vurderingspraksis.

Av Eli Kari Høihilder (red.), 2008, Pedlex Norsk Skoleinformasjon

ISBN: 978-82-7841-517-7

DIDAKTIKK FOR GRUNNSKOLEN

"Didaktikk for grunnskolen" er et betimelig og godt bidrag til norsk litteratur om didaktikk og fagdidaktikk. Mens debatten raser om PISA, nasjonale prøver og basisferdigheter, klarer Halvorsen å bygge bro mellom ferdighetsperspektiv og kulturperspektiv. Godt gjort, og helt nødvendig!

Av Else Marie Halvorsen (red.), 2008, Fagbokforlaget, Bergen

ISBN: 978-82-450-0635-3


Til toppen

Musikkundervisning

ALLMENN MUSIKKUNDERVISNING

Dette er en erfarings- og forskningsbasert framstilling av musikkfaget i skolen. Boka består av tre deler: Første del har fokus på musikkopplevelse, estetikk og læring, læreplan, vurdering og mangfold. I den andre delen drøfter forfatterne hvordan ulike sjangre som folkemusikk, jazz, klassisk, pop og rock kan jobbes med i musikkundervisningen. Bokens siste del er viet praktisk arbeid med sang, spill, dans, lytting, komponering og IKT.

Av Geir Salvesen og Jon Helge Sætre (red.), 2010, Gyldendal Akademisk

ISBN/EAN: 978-82-054-0014-6

VURDERING I MUSIKK PÅ UNGDOMSTRINNET - VEILEDER

Utdanningsetaten i Oslo har gitt ut et nyttig hefte om vurdering. Hensikten er å presentere formelle retningslinjer for vurdering i musikk og gi praktiske eksempler på hvordan vurderingsarbeidet kan foregå. Det er lagt vekt på en mangfoldig tilnærming til både underveisvurdering og sluttvurdering. Til tross for at ungdomstrinnet er nevnt i tittelen, så er veilederen like nyttig for lærere på barnetrinnet.

Heftet er skrevet av Jon Helge Sætre og John Vinge.

Utdanningsetaten i Oslo kommune, 2009

MUSIKKUNDERVISNINGENS DIDAKTIKK

Denne boka er ikke til å komme utenom for de som er interessert i å skaffe seg et solid fundament som bakgrunn for alle de valg en musikkpedagog står overfor i hverdagen. Boka er grundig, men likevel lettlest og oversiktlig. Anbefales på det sterkeste!

Av Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen, 1998, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo

ISBN: 978-82-456-0602-7

MUSIKK - MULIGHETENES FAG

Fra forlagets omtale: Musikk - mulighetenes fag retter søkelyset mot viktige didaktiske spørsmål og utfordringer i musikkfaget. Dette er ei bok som inspirerer til videre utvikling av musikkdidaktisk teori og praksis, og som utfordrer til refleksjon og nyskaping i praksisfeltet.
Målgruppa for boka er musikklærerstudenter og musikklærere i grunnskole, lærerutdanning og kulturskole.

Av Eiliv Olsen og Sylvi Stenersen Hovdenak (red.), 2007, Fagbokforlaget, Bergen

ISBN: 978-82-450-0661-2

WOW-FAKTOREN

Globalt forskningskompendium om kunstfagenes betydning i utdanningen.

Denne forskningsrapporten er en milepæl i kunst- og musikkpedagogisk forskning. Gjennom omfattende studier av utdanning i over 40 land, framstår god kunstundervisning som en nøkkelfaktor til god utdanning. Boken presenterer viktige forutsetninger for god kunstundervisning, og anbefaler satsingsområder for videre utvikling. Til forskningsrapport å være, er den dessuten både lettlest og kort (ca. 150 sider).

Av Anne Bamford, 2008, Musikk i skolen, Oslo. Oversatt av Morten Nymoen.

ISBN: 978-82-91007-19-9


Til toppen

Musikkhistorie

INTERART

Arne Engelstad har laget en glimrende innføring i kunsthistorien fra middelalderen til år 2000. Hovedinndelingen er de ulike epokene, som middelalder, renessanse osv. Hver del har egne kapitler for forskjellige kunstuttrykk, bl.a. musikk, og Engelstad peker på helheten i epokene, hva som er felles for kunstartene innen hver epoke og interessante motsetninger mellom epokene. Boka er rikt illustrert og det hører også med en CD med musikkeksempler. En flott ressurs for undervisning om musikkhistorie.

Av Arne Engelstad, 2000, Fagbokforlaget, Bergen

ISBN: 978-82-7674-537-5


Til toppen

Musikkteori

MUSIKKTEORI

Fra forlagets omtale: Denne læreboken i musikkteori er skrevet for bruk i lærerhøgskolene, og den passer som en begynnerbok for alle voksne uten musikkteoretisk bakgrunn. Presentasjonsmåten med fyldige arbeidsoppgaver til hvert kapittel gjør også boken egnet til selvstudium.

Av Knut Djupdal, 1999, Gyldendal, Oslo

ISBN: 978-82-417-1085-8


Til toppen

Annet

Til toppen

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map

© Musikkpedagogikk.no 2012 Materialet er vernet etter åndsverkloven.
Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Utviklet av Imaker as