Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Kurs: Digitale verktøy i musikkfaget - MODULBASERT

I dag er digitale verktøy er en naturlig del av alle typer arbeid med musikk, - både utøvelse, komponering, lytting og musikkproduksjon. Teknologien blir stadig mer tilgjengelig og byr på mange fordeler i undervisningen. La oss sette sammen en kurspakke som hjelper dere i gang og gjør skolen i stand til å utnytte teknologien til god musikkundervisning!


Det er mange grunner til å ta i bruk digitale verktøy i musikkfaget, men den aller viktigste er at det hjelper elevene til å skape musikk som låter fint. Det handler om

  • motivasjon
  • gleden ved å skape musikk som klinger fint
  • å gi faget et innhold i takt med samtiden
  • lette lærerens arbeid med å skape god læring

I tillegg er det jo slik at grunnskolens læreplan forutsetter arbeid med digitale verktøy i alle fag.

Økt kompetanse med senkede skuldre!

Kursene krever ingen forkunnskaper og vi sørger for at du kan lære i ditt tempo. Som regel foregår det ved at jeg først gjennomgår noe i plenum. Så får du tid til å prøve dette rolig for deg selv, med mulighet for god hjelp underveis. Noen vil bruke god tid på noen få elementer, mens andre rekker flere - det er uproblematisk. Det viktigste er uansett at du får med deg kompetanse som du kan bruke i musikktimene umiddelbart.

Som eneste kursleverandør tilbyr jeg nettbasert oppfølging også etter at kurset er avsluttet!

Moduler

Kursene består av ulike moduler. Det gjør at vi kan sette sammen opplæring som passer til deltakernes erfaringer, interesser og tilgjengelig utstyr. Ved bestillingskurs blir vi enige om hvilke moduler som er mest relevante for dere. På kurs som er utlyst her på Musikkpedagogikk.no vil det stå hvilke moduler som blir gjennomgått.

Selvfølgelig sørger jeg alltid for at innholdet, uansett modul, er knyttet til læreplanen - jeg jobber jo i skolen selv!

Tidligere kursdeltakere sier:
- "Svært nyttig kurs, som ga meg mengder med inspirasjon og konkrete undervisningsopplegg!"
- "Har fått en boost til videre arbeid, samt gode tips!"
- "Veldig inspirerende!"

Moduler - digitale verktøy:

Gratis ressurser på Internett (PC/Mac)

Det finnes gratis nettsteder for ulike typer arbeid med musikk. Vi går innom noen av de aktuelle for musikkundervisningen og diskuterer didaktiske muligheter. Man kan f.eks. eksperimentere med lyd, lage beats, produsere enkle akkompagnement og ta opp sang til et komp spilt av proffe musikere. Bli kjent med verktøy som ligger og venter på oss!

Audacity (PC/Mac)

Audacity er et gratis og godt program for opptak og bearbeiding av lyd. Lær å gjøre enkle opptak, redigere, klippe og lime, forandre toneart, endre tempo, legge til effekter m.m. Vi går gjennom forslag til komposisjonsaktivteter for elever. Audacity er også perfekt for å lage lydfiler til fortellinger i språkfag, presentasjoner, skoleradio og alt annet som trenger et lydspor. Også tilgjengelig som eget online-kurs.


iPad i musikkundervisningen - inspirasjonsøkt

Denne modulen er for de som er nysgjerrig på hvordan iPad kan gi dramatiske endringer i musikkundervisningen. Noe av det største er hvordan kreative utviklere den har kommet opp med helt nye innfallsvinkler til det å skape musikk, mye takket være berøringsskjermen. Den gir en direkte "hands-on" opplevelse som både små og store elever mestrer. Apropos mestring, - bare vent til vi kommer inn på tilpasset opplæring. Vi snakker ikke om tangenter og strenger, men om musikkinstrumenter med helt ny "layout". Tro meg, du vil bli inspirert!

iPad - mer enn bare apper (iPad)

Når man snakker om iPad i musikkundervisning tenker mange på musikkproduksjon, for eksempel med GarageBand. Det er vel og bra, men iPad har så mye mer å by på. I denne modulen ser vi på alle hovedområdene fra lærerplanen, musisere, komponere og lytte, men også på hvordan iPad kan brukes til å organisere undervisningen for å gi læreren mer rom for å veilede elever individuelt. Tilpasset opplæring står sentralt. Og, joda, vi skal selvfølgelig også se på en del spennende apper…

Samspill med omvendt undervisning (alle typer enheter)

Omvendt undervisning (flipped classroom) kommer i mange varianter. I denne modulen ser vi på hvordan musikklæreren kan bruke video og enkle nettløsninger til å frigjøre tid fra felles instruksjon for å gi elevene mer individuell veiledning. Vi lager en instruksjonsvideo, oppretter en YouTube-kanal og publiserer opplegget på en enkel nettside som elevene kan nå med alle typer enheter. Kursholder bruker denne metoden med elever og blir stadig overrasket over gevinstene. Det skjer noe med elevenes innsats når de ikke alltid må "gå i takt".

Tverrfaglige presentasjoner (iPad)

I denne modulen lager vi videoer der innhold fra ulike fag kombineres i en estetisk vakker presentasjon. Eksempler på fagområder kan være matematikk, språkfag, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk m.m. Man kan bruke ferdig innspilt musikk eller komponere selv.

Noteflight (alle typer enheter)

Noteflight er en nettleserbasert tjeneste for å skrive noter. En av fordelene med digital noteskriving er at systemet spiller av det eleven har skrevet. Det gir noen spennende muligheter, også for de som ikke kan noter fra før. Med Classroom-versjonen kan læreren distribuere oppgaver til elevene, se hvordan de løser utfordringene og kommentere rett i notene.

Digital didaktikk (alle typer enheter)

Verktøy er nå engang bare verktøy. I alle modulene over kan vi relatere innholdet til aktuelle mål i læreplanen, men i denne modulen bruker vi mer tid på å se hvordan digitale verktøy kan videreutvikle den undervisningen vi allerede kjenner. Det handler om å komme lenger enn å "sette strøm på blyanten". Vi reflekterer også over når vi helst bør logge av. Modulen passer best i kombinasjon med andre moduler.


Organisering

Bestillingskurs kan legges opp i ulike varianter, fra en enkel inspirasjonsøkt til gjentatte kursdager for en grundig skolering. Vi kan f.eks. kombinere heldagskurs med nettbasert oppfølging eller en "konto" for ONLINE OPPLÆRING. Den er grei å ha når man ønsker mulighet for å spørre eller gå litt videre på egenhånd etter kurset.

Noen kursmoduler tilbys som online-kurs via et moderne virtuelt klasserom med overføring av lyd og video.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på innhold og pris!

Kursrekke:
Sammen vurderer vi deres ønsker, behov, tilgjengelig utstyr og lager en spesialtilpasset kompetansepakke som det virkelig swinger av! En kursrekke kan organiseres med det antall kursdager dere måtte ønske og kan også inneholde elementer fra andre kurs, som f.eks. vurdering i musikkfaget, komponere i skolen, samspill eller andre kurs. Siden kursrekker utvikler lærerkompetansen over litt tid er dette den beste investeringen, - både faglig og økonomisk.

Heldagskurs:
Dagen deles i 2 eller 3, - med ulike kursmoduler.
Innen hver modul gjennomgår vi først noe i plenum. Så får detlakerne tid til egen utprøving, med god veiledning. Alt vi gjør er knyttet til bruk i skolen, og underveis blir det også tid til å se på pedagogiske opplegg. Ved bestillingskurs setter vi sammen en god pakke av moduler, basert på deres ønsker. Ved andre utlyste kurs, - se utlysningen for informasjon om hvilke moduler som er med.

Halvdagskurs:
Vi gjennomgår verktøyene som skal brukes og sørger for tid til egen utprøving. Alt vi gjør er knyttet til bruk i skolen, og underveis blir det tid til å se litt på pedagogiske opplegg. På halvdagskursene rekker vi som regel en modul, i tillegg til at vi kan snakke litt om mulighetene i de andre. Halvdagskurs varer ca. 3 timer, etter nærmere avtale.

Inspirasjonsøkt:
Jeg kommer på et lærermøte, presenterer noen muligheter og legger evt. inn litt tid til egenaktivitet. En typisk økt varer i ca. 2 timer, men lengre eller kortere økter kan også organiseres.

Online opplæring:
Enkelte kursemner kan gjennomføres som såkalt online-kurs. Økter med online opplæring kan vare fra noen få minutter til flere timer, alt etter deres ønsker. Da sees vi i et spesialtilpasset "virtuelt klasserom" via nett. Ved direkte overføring av lyd og bilde ser og hører vi hverandre og jeg presenterer kursinnholdet på skjermen, deler min skjerm med deltakerne, svarer på spørsmål etc. Jeg står for det tekniske, deltakerne trenger bare å klikke på en tilsendt lenke - så er vi i gang!

Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss