Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Logg uke 46-47

Elevene akkompagnerer sin egen sangopptreden.


Etter forrige logg kom et par uker med litt sykdom, basketturnering i musikktimene etc. Dette er hverdagen i skolen og som lærer er man vant til å måtte snu om på planene. Men nå gikk vi i gang igjen:

Advent nærmet seg med stor fart selv om kalenderen fremdeles bare viste november. Skolen vår har tradisjon for adventsang hver fredag morgen før de fire adventsøndagene. Et klassetrinn synger i vestibylen mens alle de andre klassene går forbi på vei inn til 1. time. Mange foreldre stiller også opp som publikum, til tross for at det er et svært enkelt arrangement. Det er noe med juletradisjoner som spiller på mange strenger i oss...

7. trinn skulle først ut i år, men vi fikk en utfordring: Det var jeg som skulle øve sangene med elevene, men den fredagen de skulle synge holdt jeg kurs i samspill og komponering for lærere i Harstad - ca. 1400 km unna. Det kunne vi selvsagt løse ved å få en annen lærer til å lede og akkompagnere sangen. Men hvorfor ikke la elevene selv ta styringen? Ville de kunne vokse på det? Ville de ta tak i oppgaven?

Jeg spurte elevene og svaret lød så godt som unisont: De syntes det var spennende å klare alt selv!

Oppgaver og repertoar

Oppgavene ble skissert på smartboarden:

 • Øve sanger
 • Lære tekster utenat
 • Øve på å akkompagnere sangene
 • Øve på å lede/dirigere (gi tonen, samle fokus, telle opp og gi enkle signaler underveis)
 • Lære lydanlegg
 • Gjennomføre generalprøve
 • Gjennomføre opptreden uten hjelp fra voksne
 • Filme opptreden med iPad

Og repertoaret ble satt til:

 • Tenn lys, C-dur, 1. vers - komp på iPad.
 • Nå tennes tusen julelys, F-dur - komp på iPad.
 • Mary's Boy Child, G-dur - komp på gitar

Uke 46 - alle øver

Da elevene fikk presentert muligheten for å ta ansvar for hele opptreden selv lyste det opp i øynene deres. Resultatet ble også at elevene kom raskt i gang med øving - dette var seriøst!

Alle elevene er i gang med gitar, men sangen de skulle kompe på gitar (Mary's Boy Child) var nok litt vel avansert for mange. Men jeg gikk gjennom slik at alle hadde et grunnlag for å velge om de ville øve gitar eller iPad. Å kompe på iPad var en overkommelig oppgave for de aller fleste.

Igjen valgte vi SoundPrism som utgangspunkt, av tre grunner:

 1. Elevene kjenner app'en.
 2. SoundPrism passer utmerket til å spille etter enkel besifring.
 3. Rhodes lyden som følger med SoundPrism gir et nydelig akkompagnement som passer til disse to sangene.

Elevene fikk utdelt et ark der besifringen var nøye plassert over riktig ord i teksten. Dermed kunne de synge svakt for selg selv mens de spilte. Først sang vi noen ganger i plenum slik at alle hadde riktig toneart "i øret".

Her hører du hvordan det kan låte når vi spiller første del av Tenn lys:

Uke 47 - klargjøring

Denne uka hadde vi 90 minutter til øving klassevis i musikktimene, en time til generalprøve og så opptreden på fredags morgen. Nå gjaldt det å komme i mål!

Igjen fikk elevene velge om de ville øve på iPad eller gitar. Samtidig forstod alle at det til slutt bare var noen få som skulle kompe på selve opptreden, mens de aller fleste skulle synge. Mens de øvde passet jeg på å hjelpe og samtidig merke meg hvem som var trygge nok på spillingen til at de ville oppleve mestring.

Etter ca. 45 minutters øving samlet vi alle for videre øving i plenum. Det ble fordelt hvem som skulle kompe på hvilke sanger og hvem som skulle lede. Dirigenten fikk følgende oppgaver:

 • Samle korets fokus
 • Be om melodiens starttone fra gitar eller iPad
 • Telle opp til sangen
 • Holde korets fokus og gi enkle signaler om å holde ut de lange tonene i melodien

Og hvem lærte av at vi øvde på disse dirigentoppgavene? Alle!

(Det å lede et slikt kor er en interessant oppgave. Det gjelder å gi de rette innspillene som samler koret musikalsk, men samtidig ikke "fekte" så mye med armene at dirigenten fratar koret det musikalske initiativet. Mer om det en annen gang...)

Kaos!

Sannhetens time nærmet seg: Klart for generalprøve! Vi samlet alle elevene på et klasserom i nærheten av vestibylen der selve opptreden skulle foregå. Det kan være en utfordring å få elevene innstilt på at det å "skjerpe seg" på forestillingen ikke er nok - grunnlaget for en god framføring ligger i forarbeidet. Etter å ha minnet om hva som skal til gjorde vi en kort nedtelling. I det vi kom til null var de overlatt til seg selv. Ta ansvar - still opp - rigg instrumenter og lydanlegg - syng - spill - følg med på de som leder sangen - gjennomfør en god generalprøve! Jeg skulle bare være "flue på veggen".

...Og det gikk galt. 80 elever ble stående i vestibylen. Noen ganske få utførte oppgavene sine, mens resten stort sett sto og pratet om andre ting. Det var interessant, men også litt trist å observere. Hvor ble ansvarsfølelsen og det gode initiativ av? Det var en stor utfordring å ikke gripe inn og ikke mase - men jeg klarte det. Jeg valgte heller å la det gå litt tid. Ville noen se tegninga og ta ansvar?

Etter ca. 15 minutter uten antydning til endring avblåste jeg. Alle fikk beskjed om å gå tilbake til rommet der vi hadde telt ned til "den store generalprøven"... Ny interessant situasjon: Skuffelsen lyst i øynene på elevene. De forstod så klart hva som hadde skjedd.

Men så...

En kort refleksjon (repetisjon) om hva det innebærer å ta ansvar ble gjort i plenum. Stemningen var trykkende, men det var aldri tvil om at de ønsket å prøve igjen. Vi hadde 20 minutter igjen av timen. Ny nedtelling, og jeg gikk igjen over fra lærer til observatør.

Denne gang kunne jeg knapt bli mer imponert over innsatsen! Alle elevene holdt fokus fra første til siste sang. Mellom sangene var det konsentrert ro. Alle forstod hva som måtte til for at de skulle klare å ta ansvar for sin egen opptreden!

Noen refleksjoner:

Jeg var som nevnt ikke til stede under elevenes opptreden, men fikk fyldig referat. De tok ansvar, spilte, sang og dirigerte og det det gikk utmerket. Etterpå kan man gjøre noen raske refleksjoner:

 • Jeg tror første del av generalprøven, kaoset da nesten ingen tok ansvar, var en viktig del av læringen og grunnen til at det gikk så bra til slutt. Det rykket i "lærerfoten", men heldigvis lot jeg elevene få erfaringen. Kanskje den måtte til for at den enkelte elev skulle innse at alle har et ansvar - det nytter ikke bare å satse på at andre ordner opp.
 • Alle forberedelser ble utført på to musikktimer og en felles generalprøve. Det er mindre tid enn jeg ellers ville satt av til et opplegg der elevene skulle opptre med sang og spill. Men noen ganger kan det være greit å ha lite tid, forutsatt at elevene er motiverte og mestringen innen rekkevidde. Det ble i alle fall svært konsentrert øving i forkant.
 • SoundPrism på iPad er et utmerket verktøy for å lære grunnleggende besifringspill. Noen spilte enkle treklanger, mens andre fikk med septimakkordene. Kompet passet utmerket til disse sangene.
 • De som spilte gitar på opptreden var alle elever som også øver gitar på fritiden. Denne gang fikk de en passende utfordring og kompetansen de har tilegnet seg utenfor skolen ble sett og lagt merke til.
 • Det som jeg trodde skulle bli den enkleste oppgaven, å filme med iPad, viste seg å by på utfordringer likevel. Filmen ble tatt opp i dårlig lys og elevene var åpenbart redd for å forstyrre. Så filmer får vi komme tilbake til, da med litt grundigere instruksjon i forkant.
 • Med litt bedre planlegging ville det vært enkelt å trekke inn flere som spille instrumenter på fritiden.

Her er et kort utdrag fra en annen video, bare for å vise kort hvordan vi spiller med SoundPrism på iPad:

Alternative content

Get Adobe Flash player


Dersom du mener disse artiklene er nyttige kan du gjerne kommentere nedenfor, det motiverer meg til å skrive mer. Jeg setter også stor pris på om du deler artikler med andre - se symbolene nederst i artikkelen.

Jeg tilbyr opplæring basert på undervisningserfaring på en rekke områder. Se kurssiden eller ta kontakt. Opplæring kan gis der du jobber, i kommunen eller på nett via en online kursløsning.


blog comments powered by Disqus
Del på:
Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev