Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Hva har jeg lov til å gjøre med varer jeg har kjøpt?

Hvor mange ganger kan jeg skrive ut det jeg har kjøpt?
Hva menes med at kunden er en enkeltperson?
Gir ikke Kopinoravtalen anledning til å kopiere digitalt materiell?
Hvorfor så strenge kopibegrensninger?
Hvor kan jeg lese mer om Kopinoravtalen for grunnskoler?

Hvor mange ganger kan jeg skrive ut det jeg har kjøpt?

Så mange ganger du trenger, forutsatt at alle utskrifter kun brukes av deg. Det er mulig å beskytte en PDF-fil slik at den bare kan skrives ut et visst antall ganger. Foreløpig har vi valgt å ikke legge inn en slik sperre, fordi vi mener det er upraktisk for kundene. Vi håper du setter pris på dette og ikke bryter loven om opphavsrett ved å skrive ut eller kopiere til andre. Dermed vil vi kunne fortsette å utvikle et godt tilbud for deg og dine kolleger innen et nokså lite marked.

Hva menes med at kunden er en enkeltperson?

Ingenting, for dette gjelder ikke lenger!

(Det er en gammel formulering som kan stå på varer du har handlet i Musikkpedagogikk.no's "barndom". Av rettighetsmessige hensyn var det et poneg den gang. Etter at det ble mulig å kjøpe lisens for flere brukere på samme skole, er ikke denne formuleringen lenger nødvendig.)

Gir ikke Kopinoravtalen anledning til å kopiere digitalt materiell?

15. oktober 2008 ble den nye avtalen om digital kopiering gjort gjeldende. Den har imidlertid klare begrensninger. Kopinors presiserer blant annet at:

  • "Det er fortsatt et vilkår at kopiering ikke skal skje som erstatning for bruk av forlagsprodukter o.l. Det forutsettes dessuten at brukeren forholder seg til avtalte lisensvilkår ved anskaffelse av digitale produkter." Dette innbærer bl.a. at skolen ikke kan kopiere varer fra Musikkpedagogikk.no til alle sine lærere. Det ville både være til "erstatning for bruk av forlagsprodukter" og samtidig et brudd på salgsvilkårene.
  • Omfangsbegrensningen på inntil 15% av en publikasjon (§7) gjelder også for digitalt innhold. På Musikkpedagogikk.no har vi valgt å gi deg tilgang til å bare kjøpe de opplegg/arrangementer du trenger. Hvert produkt er dermed en egen publikasjon.
  • "Det presiseres at digitale kopier ikke kan gjøres tilgjengelig på åpne internettsider, da slik publisering anses å ha et forlagsmessig preg. Dette gjelder også dersom nettsiden drives som ledd i lisenstakers virksomhet."
  • "Som tidligere omfatter avtalen ikke kopiering av lyd og levende bilde (film, musikk o.l.) eller kopiering av datamaskinprogram i maskinlesbar form, dataspill o.l."

Vi tror kundene våre forstår at den modellen vi har valgt har mange fordeler, men ville vært økonomisk umulig å gjennomføre dersom kundene kunne kopiere varene fritt. Det er teknisk mulig å lage kopisperrer i filene, men det ville både vært et fordyrende ledd og upraktisk for kundene.

Kopinors presisering finner du her .

Hvorfor så strenge kopibegrensninger?

Våre bestemmelser om kopiering følger bare norsk lov og Kopinors regelverk. Når det er sagt:

Musikkpedagogikk.no har valgt en modell der du får kjøpt akkurat de opplegg/arrangementer du trenger. Dette gir deg en del klare fordeler, bl.a. at du bare betaler for det du trenger, når du trenger det. Det at vi ikke samler produktene i en bok, og dermed ikke tvinger kunden til å kjøpe mer enn et produkt om gangen, gjør at vi er avhengig av hvert enkelt salg. Vi tror kundene vil sette pris på denne rimelige og praktiske modellen, men den er sårbar. Med kopiering forsvinner også det økonomiske grunnlaget for å drive nettstedet og utvikle mer materiell.

Hvor kan jeg lese mer om Kopinoravtalen for grunnskoler?

Kopinor gir god og oversiktlig informasjon om hva slags kopiering som er tillatt for grunnskoler. Les mer om det på www.kopinor.no.


Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser: